תוכנית שבועית כללית

*התוכנית מוצגת לצורך המחשה והדגמה. יתכנו שינויים בעיתוי הנושאים השונים ובתמהילם

להלן התאריכים לחודש מרץ:

23/3/14 – 28/3/14

מהרו להרשם!

 072-2427722השבוע...

05 ראשון
11:00 - 09:30
קליטה
13:00 - 11:30
שיחת פתיחה
14:00 - 13:00
ארוחת צהרים
16:00 - 14:00
מנוחה
17:30 - 16:00
סדנת גיבוש
20:00 - 19:00
ארוחת ערב
10 שישי
09:30 - 08:00
ארוחת בוקר
13:00 - 11:30
שיחת סיכום
11 שבת